KIVi procesa ieviešana uzņēmumos

KIVi - Koleģiālās izaugsmes veicināšanas process personāla maksimālā potenciāla sasniegšanai

 Apmācību mērķis: Attīstīt dalībniekos prasmi sadarboties noteiktu mērķu sasniegšanai un nostiprināt to kā ikdienas procesu

 Uzdevumi

·       Apgūt principus un metodes izmantošanai darba kolektīvā, produktivitāti un kvalitāti veicinošas uzvedības atbalstam;

·       Atbildīgas rīcības un uzticēšanās kultūras uzturēšana;

·       Prasme izmantot un sniegt motivējošu atbalstu kolēģiem darba plānošanas, vadīšanas un novērtēšanas jautājumos.

·       Attīstīt iesaisti, atbildības sajūtu un katra personiskā potenciāla izmantošanu

·       Veidot starp nodaļu un starp līmeņu saites

·       Radīt ieradumu pašorganizētai attīstībai

Lai uzzinātu vairāk zvani t. 22001894 vai raksti: best@besttraining.lv 


Ieguvumi no KIVi ieviešanas uzņēmumā vai tā daļās:

·       Komanda spēj pašorganizēties un sniegt savstarpēju palīdzību profesionālo mērķu sasniegšanā

·       Pieaug atbildība par rezultātiem un to sasniegšanas veidiem

·       Attīstās būtiski augstāka līmeņa iesaistes un motivācijas sajūta

·       Nozīmīgs laika un citu resursu ietaupījums risinājumu radīšanā

·       Skaidrība par atbildībām un sadarbības iespējām Ieviests

·       KIVi process un apmācīts tā uzturētājs

Rezultāts dalībnieku līmenī:

•       Mācību laikā atrisinājis īstus un aktuālus darba uzdevumus individuāli vai komandā

•       Katram dalībniekam uzņēmumā ir personiskais atbalsta partneris

•       Ieradums veltīt laiku izaugsmei katru nedēļu

•       Apguvis sadarbības un komunikācijas prasmes atbilstoši programmaiu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

Lai uzzinātu vairāk zvani t. 22001894 vai raksti: best@besttraining.lv