Apmācību tēmas:
  • Pārdošana
  • Klientu apkalpošana
  • Prezentēšanas prasmes
  • Projektu vadība
  • Komunikācija
  • Pārrunu prasmes
  • Vadītprasmes
  • KIVi procesa ieviešana