Apmācību veidi:

 • Konsultācijas un izpēte (intervijas, testi, anketēšana, sarunu klausīšanās, dalība sapulcēs, audits)
 • Treniņš (praktiski uzdevumi, lomu modelēšana, grupu uzdevumi, situāciju izspēles)
 • Praktikumi un darbnīcas (meistarklases, treniņi)
 • Koučings (dažāda veida individuālais un grupu koučings)
 • Lekcijas un publiskās uzrunas
 • Supervīzija
 • Moderācija
 • Kouč sesijas
 • Brokastu formāts 
 • 360 novērtēšana
 • Dažādi apvienoti un salikti risinājumi