Darbības principi

  • Tieši klienta unikālajai situācijai speciāli veidoti apmācību un konsultāciju risinājumi;
  • Salikti risinājumi - vairāku treneru savstarpēja sadarbība efektīvākajam rezultātam;
  • Precīza ekspertīze: ietaupīta klienta nauda - mērķis novērst problēmu cēloņus, nevis cīnīties ar sekām;
  • Risinājumu pēctecība un ilgtermiņa sadarbība - attīstība kā projekts;
  • Atsvaidzināts biznesa konsultāciju un apmācību tirgus - iepriekš neredzēti treneri ar ekskluzīviem produktiem;
  • Rūpīga kvalitātes uzraudzība projekta izpildes laikā;
  • Projektu vadītāji-eksperti ar pieredzi dažāda mēroga uzņēmumos un amatos;
  • Projektu vadītāju serviss-sadarbība kā bonuss, klientam neko nepiemaksājot par to.Apmācību tēmas 
 Komanda Mācību risinājumi